Diversitatea lingvistică: genetică, biologie și cultură

Întrebări

Ce fel de limbaj ar fi putut avea Neanderthalii? Sunt toate aspectele structurale ale limbajului la fel de (in)stabile? Există constrângeri extra-lingvistice asupra răspândirii familiilor lingvistice? In ce fel este diversitatea lingvistică influențată de genetica, biologia și cultura populațiilor umane?

Slides

Invitat:

Dan Dediu (Laboratoire Dynamique Du Langage (DDL) and Université Lumière Lyon 2, Lyon, France, https://bitsaying.wordpress.com/)

Când? Unde? Ce?

Miercuri, 27 noiembrie, 2019, orele 18:00

Amfiteatrul Spiru Haret (parter), Facultatea de Matematică si Informatică, Universitatea din București, strada Academiei, nr. 14

Abstract

În această prezentare o să trec în revistă câteva studii în care am fost implicat în care o varietate de metode cantitative (filogenetice dar nu numai) au fost aplicate pentru a răspunde la întrebări de genul: sunt toate aspectele structurale ale limbajului la fel de (in)stabile? Există constrângeri extra-lingvistice asupra răspândirii familiilor lingvistice? Este diversitatea lingvistică influențată de genetica, biologia și cultura populațiilor umane?

Joi, 28 noiembrie, 2019, orele 16:00

În cadrul masteratului de Digital Humanities al Facultății de Limbi și Literaturi Străine (coordonator Anca Dinu), la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, strada Pitar Moș, 7-13, laborator 4, etaj 2.

Abstract

Tradițional în lingvistică, limbajul și vorbirea sunt considerate oarecum izolate de mediu și de biologia vorbitorilor, dar in această prezentare voi încerca să argumentez, utilizând studii făcute în ultimii 10 ani, că această viziune nu este corectă. Mai exact, pentru a explica diversitatea lingvistică observabilă trebuie să luăm de asemenea în considerare caracteristicile mediului în care vorbitorii trăiesc, dar și anumite aspecte biologice și cognitive, de o relevanță specială pentru mine fiind anatomia organelor vorbirii. Această abordare, voi argumenta, deschide noi direcții de cercetare, și, poate mai important, oferă o platformă mai solidă pentru a înțelege propria noastră evoluție și locul nostru în natură.

Bio

Dan Dediu a studiat Matematică-Informatică la Universitatea din București (1993-1997), urmată de studii de Psihologie (1996-1998) și de un Master în Neurobiologie și Comportament (2000-2002) la aceeași universitate, și de un Doctorat în Lingvistică la Universitatea din Edinburgh (2004-2007). Interesele lui acoperă o arie vastă de discipline, dar sunt centrate pe interacțiile complexe dintre biologie, mediu, cultură și limbaj, și pe utilizarea de metode cantitative și statistice pentru a le studia. Cariera lui academică cuprinde un Postdoc la Universitatea din Edinburgh (2007-2008), Cercetător la Institutul Max Planck pentru Psiholingvistică în Nijmegen, Olanda (2008-2017), Fellow al Collegium de Lyon în Franța (2017-2018) și IDEXLyon Fellow, Laboratorul Dynamique du Langage, Universitatea Lyon 2, Franța (2018-2021). (Într-o viață anterioară, 1997-2004, Dan a fost programator și inginer software.) Publicațiile lui cuprind primul manual introductiv în genetică pentru lingviști (Cambridge University Press) și articole despre evoluția omului și a limbajului, despre aplicarea metodelor filogenetice pentru studiul istoriei limbilor, metode de imagistică cerebrală aplicate la învățarea unei limbi străine, și despre influența geneticii și biologiei umane aspre limbajului, publicate în reviste precum Nature Human Behaviour, PNAS, Proceedings of the Royal Society B, Science, și Science Advances.

Referințe